08. Как се полагат бетонови бордюри?

Използването на бетонови бордюри цели предпазване на пътното платно от пропадане, вследствие на натоварване от транспортни средства. Бордюрите, които са положени очертават контурите на транспортните зони.

Необходими инструменти:

лопата, виброплоча с или без гумена подложка, канап, винкел, алумниев мастар, ъглошлайф за рязане на настилки

Етапи на полагане на бетонови бордюри

Подготвителен:

  1. Подготовка на основата

Земната основа трябва да има необходимата стабилност, за да не се получат впоследствие пропадания. Основата за полагане на бордюри може да бъде подготвена чрез насип или изкоп.

Изчисляване дълбочината на изкопа:

Долна уплътнителна носеща основа от трошен камък – фракция 0/63мм. – 20 – 30см.

+ Горна уплътнeна носеща основа от трошен камък – фракция 0/18мм. – 20 – 30см.

+ Пясъчна възглавница – фракция 2/5 мм. Или 4/7мм. – 3 – 5см.

+ Височина на настилката  – 5 -14 см.

–         1см. (слягане при вибриране)

=  Височина на готовата повърхност 47 – 79 см.

Изкопа трябва да бъде 30 см. По-широк от предвидената за настилане повърхност.

Изграждане на бордюр - схема

  1. Бетоново легло

Препоръчваме използването на сухи готови строителни смеси, за по-голяма устойчивост срещу замръзване.

Основен:

  1. Повърхността на вече оформеното легло трябва да се натоварва равномерно.
  2. Повърхността на бордюрите, която ще бъде в контакт се навлажнява
  3. Бордюрите се полагат върху бетонен фундамент от земновлажен дренажен бетон. Приблизително 1/3 от височината на бордюрното блокче, трябва да се закрепи в дренажния бетон.
  4. Трябва да се предвиди поява на фуги, вследствие разширение между съседни блокове. За целта при полагането на бордюрите те трябва да бъдат фугирани. Преди запълване, фугите трябва да бъдат поне 5 мм., а след запълване могат да стигнат до 10 мм.
  5. Нивелиране и отвесиране
  6. След полагането на бордюра страничната бетонна опора трябва да бъде възстановена, за постигане на добра връзка с основата на леглото. След полагането му, бетонът следва да бъде уплътнен.

Как се полагат бетонови бордюри:

 

Comments are closed.