Бетонови улеи

Приложение на бетоновите улеи Бетоновите улеи служат за отвеждане на повърхностните води според предназначението им на тротоари, алеи, вътрешни дворове, площади, пътни настилки и банкета в зоните на пътни насипи. Нов продукт е вибропресованият улей с размери 40/12/100 cм. с … Още…