Капаци за шахти

Капаци за шахти Предназначение: Бетоновите капаци служат за монтиране върху ревизионни и канализационни шахти в тревни площи, паркове, пешеходни алеи, вътрешни дворове. Стоманобетонният капак за ревизионна шахта /КРШ/ служи за завършване и покриване на ревизионна шахта. КРШ Капак за ревизионна … Още…

Ревизионни шахти

Ревизионните шахти служат за наблюдение и дават възможност за почистване и ремонт на участъците на канализационната мрежа. Те се предвиждат при всички вертикални и хоризонтални чупки по трасето, на определени разстояния в правите участъци, както и на сградните отклонения при … Още…