09. Как да изчислите дълбочината на основата преди настилка?

Преди да започнете работа по полагането на настилката трябва да се изчисли дълбочината на основата, за да се получи желания краен резултат.

Изчисляване на профила на настилката от павета или тротоарни плочки:
Долна уплътнена основа 20-30 cм.
+ горна уплътнена основа 20-30 cм.
+ хастар, носеща основа 4-6 cм.
+ височина на настилката 5-14 cм.
– 1 cм. (слягане при вибриране)
=височина на готовата повърхност 48-79 cм.
От особена важност е осигуряването на добро дрениране на настилката, както на повърхността, така и на основата. За отвеждане на повърхностните води следва да се предвиди наклон от 2-2,5%.Слоеве на основата

Comments are closed.