Полагане на павета

Етапи на реденето на павета

  1. Очертаване на избраното място за полагане на паветата.
  2. Изнасяне на излишното количество земна маса
  3. Изграждане на долен и горен носещ слой от трошен камък – фракция 0/63мм. и 0/18мм. Трамбоване на слоя.
  4. Полагане на пясъчна възглавница. Преди нейното полагане по дължина се поставят метални водачи (майки). Излишното количество пясък се премахва с помощта на мастар, до нивото на майките.
  5. Премахване на майките, запълване и изравняване на мястото, където са били поставени.
  6. Редене на паветата. За да не се наложи да се режат впоследствие е важно паветата да започнат да се подреждат под прав ъгъл. Фугата между тях трябва да  е минимум 5мм. За ограничител може да използвате бордюр.
  7. Фугирането на настилката се осъществява с пясък – фракция 0-2мм. При помитането на настилката, пясъка задължително трябва да бъде сух.
  8. Измитане на излишния пясък и поливане на паветата с вода.

Вижте стъпките на полагане на павета

Comments are closed.